RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU:

Achterveld Advies BV kan u van dienst zijn op het totale vakgebied van de ruimtelijke ordening, inclusief de daarmee samenhangende milieuwet- en regelgeving. Wij adviseren u en vertegenwoordigen u in publiekrechtelijke procedures (bij gemeente, provincie, rechtbank en Raad van State).

Wij beginnen altijd met een vrijblijvend en oriŽnterend gesprek met onze cliŽnten, waarbij wij een heldere en eerlijke inschatting maken van uw kansen. Want het gaat immers om uw geld en om ons werkplezier.

GRONDZAKEN EN PROJECTONTWIKKELING:

Wij kunnen u met raad en daad van dienst zijn bij de aan- en verkoop van grond. Bijvoorbeeld bij gecompliceerde transacties en bij het op orde brengen van transacties waarbij problemen zijn opgetreden in juridische en/of praktische zin.

PLANSCHADE:

Wordt u geconfronteerd met een ontwikkeling die een ongunstige invloed op de waarde van uw eigendommen heeft, dan is het moeite waard om te onderzoeken of u recht heeft op vergoeding van planschade, dan wel op compensatie van het geleden nadeel. Achterveld Advies BV zet alles netjes voor u op een rijtje en zal zo nodig tegen een redelijke vergoeding de noodzakelijke planschadeprocedures voeren.

VOORKEURSRECHT EN ONTEIGENING:

Als de overheid wil, kan zij uw handelingsvrijheid met uw eigendommen heel sterk beperken (voorkeursrecht) en u zelfs dwingen uw eigendommen te verkopen (onteigening). Wordt u hiermee geconfronteerd, dan is het zaak om u zo snel mogelijk van deskundige bijstand te voorzien. Achterveld Advies BV wijst u de juiste weg in deze hele gecompliceerde materie en zorgt dat u optimaal partij kunt bieden aan de opdringerige overheid en dat er een maximale financiŽle compensatie op tafel komt als het tot een verkoop mocht komen.

BAATBELASTING EN EXPLOITATIE-OVEREENKOMSTEN:

Als de gemeente in een bepaald gebied nieuwe voorzieningen aanlegt die “baat” opleveren, dan kan zij in bepaalde situaties besluiten om de kosten te verhalen op diegenen die in dat gebied eigenaar zijn van grond en/of gebouwen. Soms is dit terecht, maar is het nodig om te zorgen dat u niet teveel betaald. Soms zit de gemeente er naast en is er helemaal geen bijdrage aan de gemeente verschuldigd. Achterveld Advies is thuis in deze niet-alledaagse materie en zal graag uw belangen vertegenwoordigen.

INTERIMMANAGEMENT EN DETACHERING:

Wordt u geconfronteerd met ziekte, een onverwachte vacature of een organisatieprobleem op een of meerdere van de terreinen waarop Achterveld Advies BV werkzaam is, dan kunnen wij voor kortere of langere tijd zorgen dat uw organisatie of bedrijf op de juiste wijze verder geleid wordt, op een vakinhoudelijke, klantvriendelijke en mensgerichte wijze.

Achterveld Advies BV kan indien nodig een beroep doen op een breed netwerk van hoogwaardige vakspecialisten, waardoor kwaliteit en continuÔteit gewaarborgd zijn.

Letter A copy
Lijn horizontaal copy
Lijn verticaal copy
Woning copy
Advies copy
Contact copy
Logo copy
Agrarisch copy
Bedrijven copy
Over ons 2 copy
Bouwgrond copy