Achterveld Advies BV is ruim 8 jaar actief op het gebied van ruimtelijke ordening, projectontwikkeling en grondzaken en kan u in nagenoeg de volle breedte van dienst zijn.

Kwaliteit, resultaatgerichtheid, betrouwbaarheid en continu´teit staan bij ons voorop.

Onze opdrachtgevers zijn:

GEMEENTEN:

Grondverwerving, opzetten en leiden van complexe projecten, strategische en praktische adviezen op het gebied van ruimtelijke ordening en grondexploitatie;

AANNEMERS EN ONTWIKKELAARS:

grondaankopen, adviezen op het gebied van de ruimtelijke ordening, het ontwikkelen van originele en hoogwaardige ruimtelijke concepten, de integrale aansturing van turn-key woningbouw- en bedrijfsterreinprojectontwikkelingen;

ONDERNEMERS EN BELEGGERS:

(her)ontwikkeling van grote en middelgrote glastuinbouwlocaties, volledige begeleiding van aan- en verkooptrajecten, publiek- en privaatrechtelijk advies;

PARTICULIERE CLI╦NTEN:

advisering en bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerend goed (zoals bij bestemmingswijziging), afhandeling van planschadeclaims, onteigening, voorkeursrecht, etc.

Letter A copy
Lijn horizontaal copy
Lijn verticaal copy
Woning copy
Advies copy
Contact copy
Logo copy
Agrarisch copy
Bedrijven copy
Over ons 2 copy
Bouwgrond copy